top of page
homepage_2483x1000.jpg

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA VLASTNÍCH INVESTIC
A
MAJETKU NAŠICH KLIENTŮ

Home: Welcome

O NÁS

Společnost Tarancia se již od roku 2012 specializuje na investice a správu majetku v oblasti energetiky, průmyslu, nemovitostí a venture capital.

 

Jak pro vlastní investice, tak i majetek našich klientů zajišťujeme kompletní služby počínaje vyhledáním a zhodnocením investičních příležitostí, přes realizaci transakce, zajištění financování, výstavbu a každodenní provoz až po účetnictví a administrativu.

 

Naše víceoborové služby umožňují dosahovat nejlepšího poměru kvality a ceny, a tím maximalizovat návratnost investovaných prostředků a zároveň snižovat možná rizika na straně našich klientů.

 

Mezi naše klienty patří společnosti z odvětví průmyslu, energetiky, stavebnictví, logistiky, informačních technologií, zdravotnictví a cestovního ruchu.

Home: About Us

ENERGETIKA

Energetika je přirozenou součástí našeho každodenního života, ať už ze strany spotřebitele, výrobce či distributora. Přestože existuje nespočet možností výroby, distribuce a využití energií, jejich efektivní nastavení a provoz vyžadují jak rozsáhlé technické a profesní znalosti a zkušenosti, tak i nepřetržitou péči.


Vlastníme a/nebo provozujeme zařízení využívající zejména obnovitelné zdroje energie jako například fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice i kogenerační jednotky. Dále pak zajišťujeme a spravujeme lokální distribuční soustavy a připravujeme a realizujeme kompletní energetická řešení na míru.

energetika_tarancia_v3.jpg
Home: Our Products
NEMOVITOSTI

Nemovitosti jsou jedním z hlavních a všudypřítomných prvků investování i podnikání. Na první pohled sice působí konzervativně, při bližším pohledu a dostatku znalostí a zkušeností však nabízí nespočet příležitostí k optimálnímu poměru výnosu a rizika v krátkém i dlouhém období.


Vyhledáváme, kupujeme, stavíme, provozujeme a nemovitosti, které mají přidanou hodnotu. Naše služby rovněž zahrnují péči o nájemníky a dodavatele, projektové řízení, bankovní financování, administrativní podporu a účetnictví.


Do námi spravovaného portfolia patří jak stavební, zemědělské a lesní pozemky, tak i výnosové industriální, komerční a rekreační areály.

nemovitosti_tarancia_v2.jpg
Home: Our Brands
PRŮMYSL

Výrobní odvětví, bez kterého se světové i lokální hospodářství neobejde, má zejména v České republice silnou tradici. Kvalitní tuzemské zázemí a odborníci umožňují tuto tradici nejenom zachovat, ale i ji dále rozšiřovat.


Vlastníme a/nebo spravujeme tradiční výrobní podniky z oblasti zpracování kovů, jejichž sériová i zakázková produkce směřuje zejména do automobilového a elektrotechnického průmyslu v Evropské unii i mimo ni.

prumysl_tarancia_v2a_25_10.jpg
Home: About

VENTURE CAPITAL

Investice do inovativních a rychle rostoucích projektů se natolik rozšířily, že je lze nalézt téměř kdekoliv. Zvolit a podpořit ten správný se však masovou popularizací stalo o to obtížnějším.


Věnujeme se vyhledávání a podpoře vlastních projektů, stejně tak i projektů našich klientů. K našim službám patří jak aktivní správa a rozvoj, tak i pasivní investování v oblastech jako je například výroba, energetika, informační technologie a zdravotnictví.

venture_tarancia_v2a.jpg
Home: About

KONTAKTY

Sídlo společnosti: Tarancia, SE, V Zeleném údolí 1377/8, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 754
IČO: 24262676, DIČ: CZ24262676

E-mail: tarancia@tarancia.com

Telefon: +420 773 771 111

Identifikátor datové schránky: v6yjbqr

Děkujeme za odeslání!

Home: Contact

©2012-2021 Tarancia, SE

bottom of page